Law

Back to overview, Subject RSS feed

Právník =

Roč.161:č.8(2022)

Date of acquisition: Aug 10, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.30:č.13-14(2022:červenec 29)

Date of acquisition: Aug 9, 2022

Location: 3D/015

American scientist

Vol.110:no.4(2022:Jul./Aug.)

Date of acquisition: Aug 4, 2022

Location: 3D/016

Stavební právo

Č.2(2022)

Date of acquisition: Aug 4, 2022

Location: 3D/016

Obchodní právo

Roč.31:Č.7-8(2022:červenec/srpen)

Date of acquisition: Aug 3, 2022

Location: 3D/016

Právník =

Roč.161:č.7(2022)

Date of acquisition: Jul 13, 2022

Location: 3D/015

Obchodní právo

Roč.31:Č.6(2022:červen)

Date of acquisition: Jul 11, 2022

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.30:č.12(2022:červen 30)

Date of acquisition: Jul 11, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.30:č.11(2022:červen 16)

Date of acquisition: Jun 22, 2022

Location: 3D/015

Správní právo

Roč.55:č.3-4(2022)

Date of acquisition: Jun 10, 2022

Location: 3D/015

Epravo.cz magazine

Č.1(2022)

Date of acquisition: Jun 10, 2022

Location: 3D/015

Právník =

Roč.161:č.6(2022)

Date of acquisition: Jun 9, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.30:č.10(2022:květen 31)

Date of acquisition: Jun 9, 2022

Location: 3D/015

American scientist

Vol.110:no.1(2022:Jan./Feb.)

Date of acquisition: Jun 7, 2022

Location: 3D/016

American scientist

Vol.110:no.2(2022:Mar./April)

Date of acquisition: Jun 7, 2022

Location: 3D/016

Obchodní právo

Roč.31:Č.5(2022:květen)

Date of acquisition: Jun 6, 2022

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.30:č.9(2022:květen 17)

Date of acquisition: May 25, 2022

Location: 3D/015

American scientist

Vol.110:no.3(2022:May/Jun.)

Date of acquisition: May 19, 2022

Location: 3D/016

Právník =

Roč.161:č.5(2022)

Date of acquisition: May 17, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.30:č.8(2022:duben 29)

Date of acquisition: May 17, 2022

Location: 3D/015

Obchodní právo

Roč.31:Č.4(2022:duben)

Date of acquisition: May 13, 2022

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.30:č.7(2022:duben 15)

Date of acquisition: May 13, 2022

Location: 3D/015

Obchodní právo

Roč.31:Č.3(2022:březen)

Date of acquisition: Apr 14, 2022

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.30:č.6(2022:březen 28)

Date of acquisition: Apr 14, 2022

Location: 3D/015

Právník =

Roč.161:č.4(2022)

Date of acquisition: Apr 14, 2022

Location: 3D/015

Egovernment

Č.1(2022)

Date of acquisition: Apr 5, 2022

Location: 3D/015

Správní právo

Roč.55:č.2(2022)

Date of acquisition: Apr 5, 2022

Location: 3D/015

Stavební právo

Č.1(2022)

Date of acquisition: Mar 29, 2022

Location: 3D/016

Obchodní právo

Roč.31:Č.2(2022:únor)

Date of acquisition: Mar 24, 2022

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.30:č.5(2022:březen 17)

Date of acquisition: Mar 24, 2022

Location: 3D/015

Právník =

Roč.161:č.3(2022)

Date of acquisition: Mar 10, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.30:č.4(2022:únor 28)

Date of acquisition: Mar 4, 2022

Location: 3D/015

Epravo.cz magazine

Č.4(2021)

Date of acquisition: Mar 3, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.30:č.3(2022:únor 14)

Date of acquisition: Feb 24, 2022

Location: 3D/015

Obchodní právo

Roč.31:Č.1(2022:leden)

Date of acquisition: Feb 24, 2022

Location: 3D/016

Správní právo

Roč.55:č.1(2022)+příl.

Date of acquisition: Feb 24, 2022

Location: 3D/015

Právní rozhledy

Roč.29:č.23-24(2021:prosinec 28)

Date of acquisition: Dec 31, 2021

Location: 3D/015

Správní právo

Roč.54:č.8(2021)+příl.

Date of acquisition: Dec 30, 2021

Location: 3D/015

Egovernment

Ročenka (2021)

Date of acquisition: Dec 22, 2021

Location: 3D/015

Stavební právo

Č.4(2021)

Date of acquisition: Dec 17, 2021

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.29:č.22(2021:listopad 30)

Date of acquisition: Dec 16, 2021

Location: 3D/015

Právník =

Roč.160:č.12(2021)

Date of acquisition: Dec 8, 2021

Location: 3D/015

Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy

Č.14(2021:listopad 19)

Date of acquisition: Dec 7, 2021

Location: 3D/016

Obchodní právo

Roč.30:Č.11-12(2021:listopad/prosinec)

Date of acquisition: Dec 3, 2021

Location: 3D/016

Právní rozhledy

Roč.29:č.21(2021:listopad 16)

Date of acquisition: Nov 24, 2021

Location: 3D/015

Správní právo

Roč.54:č.6-7(2021)

Date of acquisition: Nov 24, 2021

Location: 3D/015

Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy

DVD Roč. 2021, č.13(2021:říjen 25)

Date of acquisition: Nov 12, 2021

Location: 3D/016

Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy

Č.12(2021:říjen 18)

Date of acquisition: Nov 12, 2021

Location: 3D/016

Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy

Č.13(2021:říjen 25)+DVD

Date of acquisition: Nov 12, 2021

Location: 3D/016

American scientist

Vol.109:no.6(2021:Nov./Dec.)

Date of acquisition: Nov 11, 2021

Location: 3D/016Editor: Jan Kolátor Last modified: 10.10. 2015 09:10