Konferenční služby a pronájmy

Národní technická knihovna poskytuje i konferenční služby a komerční pronájmy prostor pro firemní akce, školení, konference apod.

Vždy se snažíme pro akce v atraktivních prostorách NTK doplněných moderním technickým zázemím vytvořit ideální prostředí šité na míru požadavkům zákazníka.

Pronájmy prostor se řídí aktuálním ceníkem služeb a Obecnými pravidly využívání pronajímatelných studoven a učeben.


Ballingův sál

Tento sál byl pojmenován na počest Karla Napoleona Ballinga. Sál nabízí 196 míst v hledišti s možnosti doplnění 50 míst na balkoně. 182 míst v hledišti nabízí také připojení počítačů k napájecímu napětí 230V a metalické datové síti. Prostor sálu je rovněž pokryt bezdrátovou sítí s přístupem na internet (dva přístupové body 802.11 abg).

  • Projekční vybavení sálu se skládá ze dvou projektorů (4:3 nebo 16:9) s plochou obrazu 173x300 cm.

  • Zdroj obrazu projekce jsou dva vstupy pro přenosné počítače. Prostor sálu je plně ozvučen, kromě audio vstupů spojených se zdroji videosignálu jsou k dispozici kabelové i bezdrátové mikrofony a mikroporty.

  • Celé technické vybavení je možné ovládat od řečnického pultu pomocí dotykové obrazovky.

  • Pro mezinárodní konference jsou k dispozici překladatelská pracoviště v režii.

  • Sál je plně bezbariérový, včetně možnosti nabíjet elektrické vozíky.

  • Pro sluchově postižené je audiosystém doplněn o indukční smyčky.

  • Zázemí sálu v 1. NP (přízemí) nabízí místnost pro catering, předsálí s cateringovými stolky a pohodlnými sedacími soupravami. Je zde také vlastní šatna, toalety a prezenční pult s možností umístit počítač a tiskárnu. K využití jsou zde 2 napevno naistalované plazmové televize (1920x1080), na které je možno načíst například program nebo loga uložená ve formátu JPEG.

Vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4, Studentská 13, Praha 6.

Vzdělávací centrum (virtuální prohlídka)

Vzdělávací centrum nabízí variabilní uspořádání nábytku, prostor pro 20-35 osob a 24 notebooků, projekční techniku, ozvučení, smartboard a zázemí pro občerstvení. Vstup je po schodech z recepce (vchod NTK3).

Noční studovna

Noční studovna sousedí s Ballingovým sálem a během konferencí a akcí je využívána jako zázemí pro pořádání rautů a coffee breaků.

Počítačové učebny

Počítačové učebny (č. 1-4) se nacházejí v chráněném veřejném prostoru na 3. a 4. NP. Kapacita učeben je 30 resp. 50 osob. Primárně jsou určeny ke vzdělávacím aktivitám, při kterých se vyžaduje podpora a využívaní výpočetní techniky. Studovny umožňují připojení každého místa k datové síti, jsou vybaveny magnetickými popisovatelnými tabulemi a audiovizuální výukovou technikou. Učebna č. 1 je navíc vybavena SmartBoardem.

Učebny jsou určeny pro zákazníky ke krátkodobému pronájmu na hodinu, půlden, celý den nebo týden.

V současné době je na základě smluvních ujednání učebna č. 4. dlouhodobě pronajata FIT ČVUT. 

Individuální studovny (virtuální prohlídka)

NTK nabízí možnost pronájmu individuální studovny za dotovanou cenu pro registrované zákazníky NTK, kteří jsou zároveň studenty vysoké školy, vysokoškolskými učiteli, vědecko-výzkumnými pracovníky vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR nebo doktorandy. Zákazníci musí doložit alespoň přechodný pobyt v ČR.

Individuální studovny se pronajímají vždy na celý semestr dopředu, cena pro výše uvedené kategorie zákazníků činí 2000 Kč vč. DPH.

V případě výrazného převisu poptávky o studovny si NTK vyhrazuje právo zákazníky vybrat na základě losování.

Spuštění registrací do individuálních studoven je předem oznámeno na našich stránkách a sociálních sítích.

Týmové studovny (virtuální prohlídka)

Týmové studovny s kapacitou 8 - 10 pracovních míst jsou primárně určeny ke skupinové práci, společnému studiu apod. Nacházejí se v chráněném veřejném prostoru ve 4. až 6. NP.

Studovny jsou vybaveny připojením k elektrické a datové síti, flipcharty a magnetickými popisovatelnými tabulemi.

Našim registrovaným zákazníkům, kteří jsou zároveň studenty vysokých škol, vysokoškolským učitelům, doktorandům a vědecko-výzkumným pracovníkům vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR nabízíme možnost hodinových pronájmů za zvýhodněnou cenu.

Ostatní kategorie zákazníků mohou využít komerčních pronájmů.

Malé týmové studovny

Malé týmové studovny s kapacitou 4 - 6 pracovních míst jsou také určeny ke krátkodobému pronájmu pro studium a vědeckou práci, případně jinou nekomerční činnost.

Galerie (virtuální prohlídka)

Galerie NTK je dvoupatrový prostor se vstupem z parteru knihovny. Je ideálním místem pro uspořádání firemního večírku nebo podobné akce.

Parter (virtuální prohlídka)

Parter NTK je nechráněný veřejný prostor knihovny v přízemí budovy.

 
 
 

Kontakty

Mgr. Jitka Heřmanová
jitka.hermanova@techlib.cz
776 832 826

Ing. Iveta Říhová
iveta.rihova@techlib.cz
 774 079 179

Fotografování a natáčení v NTK

Bc. Michaela Pánková
Podmínky fotografování a natáčení
michaela.pankova@techlib.cz
232 002 507
773 653 826

Důležité odkazy

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Rentals - Ground Floor
Rentals - Balling Hall
Rentals - After hours study room
Rentals - Team Study Room
Rentals - Educational center
Rentals - PC02
Rentals - PC03 (2)
Rentals - PC03 (3)
Editor: Jitka Heřmanová Poslední změna: 4.5. 2022 16:05