Projekce a debata k filmu

Blízký soumrak

Kdy:  30. listopadu 2016 ve 20.15
Kde: Ballingův sál NTK
Režie: Ivo Bystřičan
Délka: 52 minut

Doprovodný program:
Po projekci bude následovat diskuze s režisérem Ivo Bystřičanem a politologem Markem Čejkou.

Uprchlické tábory Blízkého východu vydávají svědectví o postupném zániku křesťanství na posvátné
půdě, kde před dvěma tisíci lety vzniklo. Dokumentární film Ivo Bystřičana z iráckého Erbílu je
případovou studií situace lidí zakoušejících náboženské pronásledování v globálním světě.

Film se formou intimní dokumentární reportáže vydává do iráckého města Erbíl, kam utekli lidé z
pláně Ninive a dalších enkláv rozvráceného Iráku. Biblická místa, kde byly položeny základy
křesťanství a kultury naší civilizace, se stala svědky rychlého úprku posledních křesťanů. Po dvou
miléniích v některých starobylých křesťanských baštách, jako jsou Mosul, Kirkuk nebo Karakoš,
nezbyl ani jeden křesťan. Završuje se několik staletí trvající náboženský střet, z něhož křesťanství
odchází poražené.

Město Erbíl, které je metropolí autonomní irácké oblasti Kurdistánu a útočištěm pro běžence, se stává
se svými improvizovanými uprchlickými tábory místem svědectví o posledních chvílích křesťanství na
Blízkém východě. Je to situace náboženské menšiny v turbulentním světě kontinentálního
náboženského konfliktu. Film se ve vyhrocených podmínkách narychlo vzniklých táborů, z nichž
uprchlíci nemají kam jít, dotýká otázek uprchlictví, podstaty víry a vzájemné solidarity v dnešním
světě.

Horká arabská půda se propojuje s nečekaně geograficky blízkým světem poklidné střední Evropy a
toto propojení ukazuje, nakolik se liší přístup k víře, náboženství a státu mezi kontinenty a jaké jsou
limity skutečné vzájemnosti. Vroucí a všeprostupující víra Iráčanů naráží na náboženský formalismus
Evropanů a pečlivé oddělení náboženství od státních věcí.

Nervózní atmosféra nejisté budoucnosti křesťanských uprchlíků i celé oblasti doutná v pozadí celého
filmu.


(Foto, text: Česká televize)


Ivo Bystřičan
(* 1980) je český režisér, scenárista, dramaturg a publicista.

Vystudoval sociologii a sociální politiku – sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dokumentární tvorbu na FAMU. Pracoval jako filmový komentátor, šéfredaktor časopisu Nový Prostor, videoreportér týdeníku Respekt, sociolog v neziskovém sektoru a analytik ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Věnuje se zejména režii dokumentárních filmů.

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., (* 7. června 1975) je český politolog a právník, zaměřuje se na problematiku Blízkého východu a přednáší na několika univerzitách.

Studoval právo a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a žil také v Jeruzalémě. Působil jako asistent na Ústavním soudu ČR a nyní se věnuje hlavně problematice Blízkého východu na Ústavu mezinárodních vztahů, přičemž píše knihy a články s touto tematikou. Také externě vyučuje na Fakultě sociálních studií MU.

http://blizky-vychod.blogspot.cz/
 

Logo NTKino

Kontakt

Tamara Moyzes
tamara.moyzesova@techlib.cz
 
232 002 507

Kde

Ballingův sál
Národní technická knihovna
Technická 6
Praha 6

Vstup zdarma

Archiv filmů

Editor: Poslední změna: 8.11. 2016 07:11