Nové technologie a jejich využití v knihovnách III.

Cloudové technologie - jejich možnosti a využití (workshop)

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

 

Lektor: Ondřej Profant

Program:

  • definice cloudových technologií
  • stručný přehled cloudových nástrojů
  • princip fungování cloudu (práce s daty, ukládání dat, záloha)
  • právní otázky spojené s využíváním cloudových technologií a potenciální rizika
  • práce s dokumenty a prezentacemi, sdílenými dokumenty včetně sdílení dat v týmu a veřejností
  • spolupráce na tvorbě dokumentů (textový dokument, tabulka, prezentace, formulář)
  • práce s daty v různých zařízeních
  • služby pro ukládání dat - základní přehled
  • základní pohled na nároky na správu cloudových úložišť z pohledu administrátora

 

Upozornění: Pro praktickou práci s aplikacemi s sebou nutné vlastní zařízení - tablet, smartphone apod. (iOS, Android, Windows Mobile 10). Každý účastník bude mít k dispozici stolní počítač.

 

Seminář je určen pro pracovníky z veřejných knihoven a je bez vložného.

.

Čas a místo

Termín: úterý 18. 10. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP
(Ke vstupu do učebny využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
  skoleni@techlib.cz
  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 2.12. 2016 09:12