E-knihy II.

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

 

Program semináře:

  • Úvod semináře a aktuality k českým e-knihám pro knihovny 

Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK v Praze)

  • Zkušenosti s výpůjčkami 

PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice)

  • Zkušenosti s českými e-knihami v KVK Liberec, vzdálená registrace a mojeID

Mgr. Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna Liberec)

  • E-knihy EBSCO

Mgr. Jan Luprich a Mgr. Pavel Synek (EBSCO)

  • Zpráva o stavu eVýpůjček a vývoj systémů Koha + VuFind v ČR (počty eVýpůjček uskutečněných v knihovnách; výhled do budoucnosti po proběhlé fúzi eReading.cz a Palmknih; využití systému Koha a VuFind v ČR; integrace elektronických zdrojů do katalogu VuFind)

Martin Lipert (eReading)

  • E-knihy a e-čtení v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Mgr. Edita Vališová (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

  •  Diskuze

 

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

K praktickému vyzkoušení budou účastníkům k dispozici dvě čtečky elektronických knih iPad Mini II a Amazon Kindle Fire.

.

Čas a místo

Termín: úterý 15. 11. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum ve 2. NP
(Ke vstupu do učebny využijte vchod NTK 3 z Flemingova náměstí.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
skoleni@techlib.cz
232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 2.12. 2016 08:12