Konference EFI 2016

Kdy: pátek, 11. listopadu 2016, 10.00 – 15.15 hod.

Kde: Ballingův sál

Součástí projektu Efektivní informační služby NTK (EFI), který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jsou i výroční Konference EFI zaměřené zejména na využití výsledků klíčových aktivit projektu v denní praxi NTK i jinde.

Kromě představení výsledků jejich práce, konference nabízejí setkání se členy jednotlivých řešitelských týmů i možnost aktivně se zapojit do diskuse k jednotlivým tématům.

Program v roce 2016 připravili Eva Dibuszová, Iva Horová a Sasha Skenderija.

Repotáž v časopise Ikaros.

Program konference EFI 2016

Výstupy EFI v třetím roce udržitelnosti

10.00 Úvodní slovo ředitele
Martin Svoboda
1. blok: Vysoké školy, výzkum a vývoj [moderuje Eva Dibuszová]
10.05 1.1. CzechELib - proč NTK a co to bude znamenat Martin Svoboda
10.25 1.2. Knihovní rada NTK

Jiří Jirát

10.35 1.3. Strategie budování a správy integrovaného fondu NTK a partnerských institucí

Anna Motejlková

10.45 1.4. Nejasná zpráva o startu webu (ChemTK)

Jiří Polách

Jiří Jirát
10.55 1.5. Kampus Dejvice

Milan Šindelář

11.05 diskuse
11.10 přestávka
2. blok: Postřehy uživatelů a partnerů [moderuje Sasha Skenderija]
11.30 2.1. ÚOCHB – součást knihovny ChemTK Prof. Martin Fusek
11.40 2.2. ČVUT-NTK SciWrite Workshop Prof. Milan Jirásek
Doc. Jan Zeman
11.50 2.3. Cooperation NTK and Österreichisches Gymnasium Prag Eva Lang
Hannes Rechberger
12.00 2.4. Zkušenosti vědecko-výzkumných pracovníků a doktorandů Dr. Anna Kučerová
Dr. Pavel Tesárek
Ing. Tomáš Koubský
12.10 diskuse
12.15 přestávka na oběd
3. blok: Činnosti a projekty (I. část) [moderuje Jitka Marhoulová]
13.00 3.1. NTK a nové konzultační služby Pavlína Tvrdá
Jiří Henzl
13.15

3.2. VPK jako národní platforma pro sdílení zdrojů v rámci CPK: annual update

Marcela Ouzká
Jan Pokorný
13.25 3.3. VUfind: upgrade 2016 Jan Kolátor
Daniel Mareček
13.35 3.4. Efektivní IT Daniel Staněk
13.45 diskuse
13.50 krátká přestávka
4. blok: Činnosti a projekty (II. část) [moderuje Petr Nouza]
14.00 4.1. Nová koncepce vzdělávání v NTK Iva Horová
14.15 4.2. NUŠL a certifikované metodiky Ministerstva kultury ČR Petra Pejšová
14.25 4.3. Katalogizace historického fondu NTK Tereza Halusková
14.35 4.4. Přestavba studovny časopisů a badatelny HF Petra Procházková
14.45 4.5. Akce a výstavy v 2016 Jitka Heřmanová
Milan Mikuláštík
14.55 diskuse
Závěrečné slovo
15.00 Shrnutí třetího roku udržitelnosti Martin Svoboda
15.05 Závěrečná diskuse


 
 
 

Kontakt

Martin Svoboda, ředitel NTK
E-mail

Důležité odkazy

Galerie

EFI 01
EFI 02
EFI 03
EFI 04
EFI 05
EFI 06
EFI 07
EFI 08
EFI 09
EFI 10
EFI 11
EFI 12
EFI 13
EFI 14
EFI 15
EFI 35
EFI 16
EFI 17
EFI 18
EFI 19
EFI 20
EFI 21
EFI 22
EFI 23
EFI 24
EFI 25
EFI 26
EFI 28
EFI 29
EFI 30
EFI 32
EFI 33
EFI 34
Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 9.12. 2017 08:12