Vzorek č.13_ 0216

Doba trvání výstavy

15. 2. - 11. 3. 2017

Kde

Parter NTK

Vstup zdarma

O výstavě

NTK a studentský spolek UNI-ART při VŠCHT Praha srdečně zvou na první z cyklu výstav zaměřených na propojování vědy a umění, které se chystá studentský spolek UNI-ART při VŠCHT Praha představit. Při sběru materiálů na výstavu jsme se zaměřili na krásu samotných laboratorních výstupů (snímků, vzorků, simulací), jako na druhotnou vlastnost vědeckého materiálu, který v první řadě slouží vědci jako informace. Informace o existenci určité struktury, koncentraci syntetizovaných částic, přítomnosti defektů, apod. Po prvním ohromení vizuálním kouzlem zkoumaného vzorku vědec většinou přistoupí k jeho analýze za účelem získání zmíněné informace a vůči jeho kráse rychle otupí. Je to pak až kolega, nakukující mu přes rameno, který při nahlédnutí jemu neznámému vzorku znovu vidí jeho krásu.

A právě moment nezaujatého vnímání krásy bychom rádi připomenuli (zabýváte-li se přírodními vědami) či zprostředkovali (jste-li jiné profese). Snímky pocházejí z laboratoří napříč celou naší univerzitou a jsou pořízeny různými zobrazovacími technikami, čistě za účelem výzkumu. Tedy skoro všechny. Schválně, jestli poznáte které. Samotná díla budou v parteru NTK k vidění až do poloviny března, poté budou přesunuta do prostor VŠCHT.

 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út – ne 10—18

 


Otevírací doba

út – ne 10—18


Otevírací doba

út – ne 10—18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 28.1. 2021 23:01