Jazyk HTML, CSS a publikování na webu (praktický seminář / workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

 

Lektorka:  Mgr. Linda Šeborová, DiS.

Program:

Úvod do HTML

 • historie
 • prohlížeče webových stránek
 • editory pro tvorbu HTML
 • redakční systémy

Jazyk HTML

 • struktura dokumentu
 • syntaxe jazyka
 • tagy a jejich atributy

CSS

 • připojení do HTML stránky
 • syntaxe jazyka
 • přehled vlastností
 • selektory

Publikování webu

 • návrh webové stránky
 • validace
 • domény
 • webhosting

Praktické příklady

Prostor pro otázky / diskuze

 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

Prezentace ze semináře

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 6. 6. 2017, čtvrtek 15. 6. 2017 a úterý 20. 6. 2017

Jde o třídenní seminář. Nutná účast ve všech termínech semináře.

Čas: 9:00 -  15:00

dopolední blok 9:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:00

odpolední blok 13:00 – 15:00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 5.9. 2017 14:09