Tvorba a úprava videa, video návody (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderníinformační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

 

Lektor: Pavel Kyzlink

 

Program:

  • představení videa jako nenákladné platformy pro distribuci sdělení
  • úvod do natáčení videa - představení minimálního vybavení (i při použití dostupné techniky - mobil, digitální fotoaparát atd. se dá vytvořit "profesionální" video)
  • ukázka natáčení videa (využití přirozeného zdroje světla, jednoduché "triky" použitelné pro natáčení - tzv. "slide" záběry atp., dotáčení ilustračních záběrů)
  • zvuk jako nedílná součást prezentace - jak nahrát kvalitní audio, doplnění o podkresovou hudbu ...
  • střih atraktivního videa - základy střihu, skladba záběrů, vhodná stopáž pro prezentaci, využití grafiky pro lepší zapamatování sdělení ...
  • export videa - uložení pro následné sdílení (youtube atp.)
 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 24. 10. 2017 a úterý 31. 10. 2017 (dvoudenní seminář).

Nutná účast v obou termínech.

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Čas: 9:00 -  15:30

dopolední blok 9:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 15:30

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 5.12. 2017 12:12