E-knihy

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderníinformační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Program:

Dopolední blok 9:00 - 12:15 hod.

 • Knihovna jako producent a distributor e-knih
  Mgr. Vojtěch Vojtíšek (Městská knihovna Praha)
 • Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v digitální podobě
  PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR)
 • Půjčování českých e-knih v knihovnách - rekapitulace
  PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

Přestávka na oběd 12:15 - 13:15 hod.

Odpolední blok 13:30 - 15:30 hod.

 • E-knihy rok poté; srovnání výpůjček ČR x zahraničí; inspirace
  Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK v Praze)
 • České e-knihy v Krajské vědecké knihovně v Liberci
  PhDr. Dana Petrýdesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci)
 • České e-knihy v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě
  Mgr. Gabriela Filipová (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě)
 • Dotazy / diskuze

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 
 
 

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 21. 11. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum NTK / 2. NP

Čas: 9:00 -  15:30

dopolední blok 9:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 15:30

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 30.11. 2017 10:11