Na počátku ne(byl) Edison. Průkopníci záznamů a reprodukce zvuku ve světě a českých zemích: Od voskového fonoválečku k vinylové desce

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

 

Lektoři: Gabriel Gössel, Filip Šír, DiS.

.

Program:

Na semináři Vám představíme technický vývoj záznamu zvuku a zvukových nosičů především v českých zemích od počátku existence tohoto vynálezu. Pozornost bude věnována mezníkům ve vývoji technik záznamu a reprodukce zvuku v éře voskových válečků a šelakových gramodesek před rokem 1946. Budete provedeni přehledem vynálezců, patentů, výrobců, distributorů a interpretů. Půjde o jedinečný a ucelený přehled o významných i méně známých gramofonových firmách - a jejich etiketách - které působily na území českých zemí v první polovině minulého století. Účastníci zároveň získají základní znalosti o stavu, v němž se tyto nejstarší nosiče zvuku u nás nacházejí a to jak z hlediska jejich fyzické kondice a životnosti, tak z hlediska jejich dostupnosti, ochrany atd.

V rámci dopolední a odpolední části se můžete těšit na obrazové, zvukové, ale i audiovizuální ukázky z první poloviny 20. století, ať už ze světové či domácí produkce. Současně bude prostor i pro Vaše dotazy nebo diskuzi.

 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 26. 9. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum NTK / 2. NP

Čas: 10:00 -  16:30

dopolední blok 10:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 16:30

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 4.1. 2018 15:01