Digitální kurátorství z mnoha pohledů

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

 

Lektoři: Mgr. Michal Konečný, Filip Šír, DiS.

 

Program:

Dopolední část 10:00 - 13:00 hod.
Co je digitální kurátorství
  • vznik a historie digitálního kurátorství
  • vysvětlení základních pojmů
  • životní cyklus záznamu z pohledu digitálního kurátora
  • digitální objekty a jejich významné vlastnosti
Digitální kurátorství v praxi
  • představení účastníků
  • otázky a odpovědi

 

13:00 - 14:00 hod. - přestávka na oběd

 
Odpolední část - 14:00 - 16:30 hod. 
Praktický workshop
  • účastníci se pokusí vžít do role digitálního kurátora a s pomocí lektora splnit zadané úkoly
Prezentace a otevřená diskuze
 
 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

Prezentace Mgr. Michala Konečného

 

Termín, čas a místo konání

Termín: čtvrtek 19. 10. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum NTK / 2. NP

Čas: 10:00 -  16:30

dopolední blok 10:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 16:30

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 3.11. 2017 11:11