Otevřené systémy Koha a VuFind: trendy a novinky

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

 

Lektoři:

Mgr. Michal Denár (Městská knihovna Česká Třebová)

Ing. Radek Šiman (Městská knihovna Litvínov)

 

Anotace:

Na semináři se zaměříme na novinky v obou systémech. Koha ve verzi 17.05 přináší nové možnosti díky implementaci vyhledávacího stroje ElasticSearch nebo vylepšené rozhraní pro výpůjčky. VuFind4 nabízí zcela novou elegantní šablonu nebo zajímavý nový režim procházení katalogu.

 

Program:

VuFind 4.0 - novinky (především šablony a grafická prezentace fondu), praktická ukázka
Koha 17.05 - aktuální stabilní verze - nové agendy i systémové změny architektury

Koha 17.11 - představení některých novinek v nadcházející verzi

 
 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

Materiály k probírané problematice

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 17. 10. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Čas: 9:00 -  15:30

dopolední blok 9:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 15:30

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 8.11. 2017 14:11