Jak správně katalogizovat zvukové dokumenty, to je oč tu běží

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

V rámci spolupráce s Národním muzeem bude navazovat praktický workshop, který vás provede unikátními identifikátory historických gramofonových desek do roku 1946. Každá deska má své matriční číslo, bohužel ne každý ho umí najít a zjistit kdy byla nahrávka nahrána či deska vydána. Prvním krokem je tedy vlastnit publikaci Gramatika etiket gramofonových desek a umět v ní číst. Workshop vznikl za podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2017/44, 00023272).

 
 

Lektoři: Mgr. Lenka Hrubá, Gabriel Gössel, Filip Šír, DiS.

 

Anotace:

Seminář bude zaměřen na katalogizaci zvukových dokumentů a na to, jak si poradit se záludnostmi popisu a katalogizace zvukových dokumentů podle současných pravidel.

 

Program:

Dopolední blok 10:00 – 12:15

  • Úvod (stav v oblasti katalogizační politiky, specifika zvukových dokumentů, stav jejich evidence a zpřístupňování v ČR)
  • Bloky popisných údajů a specifika pro zvukové dokumenty (údaje o názvu a odpovědnosti, nakladatelské údaje, fyzický popis / popis nosiče
  • Vyhledávání (důležité údaje pro vyhledávání, problémy v záznamech a jejich důsledky pro vyhledávání, jak by měl vypadat vyhledávač a co by měl umožňovat)

 

Přestávka na oběd 12:15 – 13:15

 

Odpolední blok 13:15 – 16:30

  • Vážná hudba - populární hudba - mluvené slovo (specifika, odlišnosti v popisu, příklady v základním přehledu polí (100, 245, 264, 5XX, 700)
  • Identifikátory (čárový kód, nakladatelské číslo, matriční číslo)
  • GRAMATIKA (co a k čemu to je, jak s ní pracovat)
  • Prostor pro dotazy / diskuzi

 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

 
 
 

Termín, čas a místo konání

Termín: čtvrtek 23. 11. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Čas: 10:00 -  16:30

dopolední blok 10:00 – 12:15

přestávka na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 16:30

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.12. 2017 11:12