Webové stránky, blogy a jazyk CSS (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Jde o dvoudenní seminář. Nutná účast v obou termínech.

Předpokladem pro absolvování kurzu je základní znalost jazyka HTML, výhodou je základní znalost CSS (možno nastudovat na jakpsatweb.cz)

Lektorka: Mgr. Linda Šeborová, DiS.

Program:
Úprava webových stránek a blogů pomocí CSS
- základy CSS (připojení do HTML stránky, syntaxe jazyka)
- práce se styly
 
Publikace obsahu na internetu
- návrh webové stránky
- domény
- výběr webhostingu
- blogy
 
Praktická cvičení
- tvorba blogu
- úpravy šablon
 
Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

 

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

 

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 

středa 8. 11. 2017 a středa 15. 11. 2017

Čas: 9:00 - 15:00

dopolední blok 9:00 – 11:30

pauza na oběd 11:30 – 12:30

odpolední blok 12:30 – 14:30

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.12. 2017 11:12