Akademická klubovna Alexandria

Základní informace

Akademická klubovna Alexandria je určena k neformálnímu setkávání kolegyň a kolegů z Kampusu Dejvice a širšího okolí. Slouží k relaxaci, odpočinku a soukromým i profesním zálibám.

Klubovna je určena pro všechny registrované uživatele NTK z řad vysokoškolských a středoškolských učitelů, pro vědecké pracovníky, management vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí a pro jejich hosty a doprovod. Zaměstnanci NTK Vám rádi pomohou se zajištěním přístupu do klubovny a poskytnou Vám potřebné informace k možnostem využívání.

Prosíme návštěvníky, aby posílali zpětnou vazbu o svých zkušenostech s využíváním prostoru klubovny, své připomínky, poznámky a náměty na další vylepšení klubovny přímo vedoucí oddělení pro metodiku a specializované akademické služby Ing. Naděždě Firsové nebo prostřednictvím Twitteru #LoungeNTK.

Vstup a otevírací doba

Klubovna se nachází v horním patře kavárny Café prostoru_ a využívat ji můžete po celou otevírací dobu podniku.

Ke vstupu použijte čipovou kartu, na kterou jste v knihovně zaregistrováni. V době otevřených asistovaných služeb NTK Vám dotazy ohledně možností využívaní a vstupu do prostor klubovny zodpovíme na info@techlib.cz a/nebo tel. 223 002 535.

Vybavení klubovny

Akademická klubovna Alexandria má více než 30 míst a je dostatečně velká a zařízena na to, aby v ní mohlo souběžně probíhat více aktivit.

Uživatelé klubovny by měli respektovat různé preference svých kolegů a při využívání klubovny ohleduplně udržovat rovnováhu mezi individuálními a skupinovými aktivitami a potřebami a zájmy ostatních návštěvníků.

Skupiny, které se scházejí pro konkrétní pracovní účely, si mohou přinést svá vlastní zařízení a kancelářské potřeby. Knihovna neposkytuje v tomto směru žádnou podporu ani asistenci svých zaměstnanců.

 

 • Klubovna slouží k setkávání, relaxaci, odpočinku a k soukromým, společenským i profesním zálibám akademických pracovníků. V NTK máte k dispozici dostatek jiných míst pro výuku a práci se studenty. Pokud si nejste jisti, kde se dané prostory nacházejí, zaměstnanci NTK Vám rádi poradí.
   
 • Pokud klubovnu navštívíte s kolegy za účelem pracovní schůzky, doporučujeme, aby vaše skupina čítala maximálně osm osob. Zbylou část prostoru klubovny tak budou moci souběžně využívat i jiné skupiny nebo jednotlivci, kteří preferují tiché prostředí.
   
 • Kuchyňská zařízení nejsou v klubovně k dispozici, své vlastní občerstvení si nicméně přinést můžete. Pouze se, prosíme, vyvarujte omezování nebo rušení ostatních návštěvníků a udržujte prostory klubovny v čistotě.
   
 • Pro udržení příjemného a atraktivního prostředí klubovny prosíme, abyste používali odpadní a recyklační kontejnery, dbali na čistotu a pořádek a před ukončením návštěvy vrátili veškerý použitý nábytek a příslušenství do původního stavu.
   
 • V průběhu zkušebního provozu není možné rezervovat části akademické klubovny pro jednotlivé akce a skupiny. Výjimečná rezervace celé klubovny pro soukromé akce, ať už s, nebo bez cateringu a dalších služeb, musí být schválena na základě písemné žádosti ředitelem NTK a koordinována prostřednictvím Referátu krátkodobých pronájmů. V případě zájmu o pronájem kontaktujte Mgr. Jitku Heřmanovou – jitka.hermanova@techlib.cz.
   
 • Mějte, prosím, na paměti, že hosté a doprovod mohou prostory klubovny využívat pouze v přítomnosti svých hostitelů.
   


 
Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 16.8. 2022 16:08